date seiten Oberhausen Dating site for unge Assens

00’ernes mange reformer tog hårdt på de små lokalsamfund i landdistrikterne, hvor rådhusene lukkede, sammen med posthuse, retsbygninger, biblioteker og politistationer.Mange af de servicefunktioner, som vi er afhængige af i dagligdagen, flyttede til de storebyer.- Gode, seriøse danske vognmænd og chauffører er pressede og i nogle tilfælde truet på eksistensen, når de skal konkurrere mod firmaer som underbetaler deres ansatte og lader dem bo og arbejde under primitive forhold.

dating site for unge Assens-7

Når der ikke er borgere i centret med brug forhjælp, kan medarbejderne løse andre opgaver via ITfor deresarbejdsplads i de større byer.Det skal være muligt at komme til borgercentrene med kollektiv transport.Centrene skal desuden fordeles jævnt over hele landet.Danske chauffører bliver presset ud af lastbilernes førerhuse, og seriøse danske vognmandsfirmaer taber arbejdsopgaver.Velfærdscentre bringer derfor ikke kun den lokale velfærd tilbage til de små samfund.

Den trækker også hverdagslivet og nærheden tilbageog giver folk, der nu pendler til de større byer, mulighed for at arbejde lokalt.De to partier vil blandt andet stramme kravene til at køre cabotagekørsel i Danmark, indføre permanente nummerpladescannere ved grænserne og indføre registrering af alle udenlandske firmaer, som kører med gods i Danmark.- Der er brug for politisk handling nu, hvis den danske vognmandsbranche skal overleve.Muligheden for at skabe fælles aktiviteter i centrenes lokaler kan bidrage til fælleskab og sammenhold, og styrke medborgerskabet.Det vil også skabe flerejob i landdistrikterne for institutioner og servicefunktioner skaber i sig selv nye arbejdspladser, og de tiltrækker også både nye arbejdspladser og beboere til området.Finansiering og etablering For at etablere disse centre afsættes 2 mio. årligt til hvert center, hvoraf staten betaler det halve.