Dating for ældre Glostrup

ved at lade dem selv arbejdstilrettelægge, give mulighed for fleksibel arbejdstid som vagt hver 3. Voksenelevløn skal målrettes til de, der er interesseret. Plejetyngden på de ældre på plejehjem er i dag meget høj. Konsulentfunktioner som demens etc, burde i højere grad være en del af driften, vidensdelingen ville dermed blive større. ( Solgården, Egebo hovedbygningen)Der skal sikres en ind og udskrivningspraksis med sygehusene med hensyn til ældre. SF vil knokle for at styrke de lokale folkeskoler, så alle elever hurtigt lærer at læse, skrive, regne.

Personalenormeringen dækker kun pleje/omsorgdelen . I normering til plejehjem og hjemmehjælp skal der afsættes tid til omsorg. De ældre der ”kun” er fysisk svage kan bedre selv holde sig i gang. Alle elever skal bevare lysten til at lære igennem hele skoleforløbet, så de får en faglig ballast og mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Skadedyrsbekæmperen forklarade, at man altid bør slå toiletbrættet ned, og siden det ubehagelig besøg har Vibeke Larsen købt en høj plade af plexiglas, der skal stå foran døren, når den står åben her om efteråret. Støt SF i arbejdet for Rengøring i nærved liggende ældreboliger skal organisatorisk ligge under plejehjemslederen, da rengøring kan være ” læreplads” for ufaglærte, der gerne vil snuse til og senere uddanne sig til området. Kvinder med lav uddannelsesbaggrund er især udsat for ”ondt i livet ”/ depression m.v.Klokken var lidt over fem om morgenen, da den sjællandske kvinde blev flået ud af søvnen.- En rotte havde bidt mig i ansigtet, mens jeg lå og sov.Særligt de svageste børn vil kunne profitere af flere synlige og nærværende voksne tidligt i skoleforløbet.

I Kolding vil SF ikke være med til at skære i lærertimerne. SF vil knokle for at forbedre den lokale velfærd, så alle borgere kan se frem til en værdig omsorg, når de bliver ældre – vi vil sørge for, at der er tid til en kop kaffe og respekt for den enkeltes behov.Det er vigtigt at gøre ældreområdets ansatte til gode ambassadører, det gøres Der bør fokuseres på, hvordan de via delvis sygemeldig, flexjob m.v. Krisen har medvirket til, at de der søgte til vikarbureaer vender tilbage. : job dating og ”gode historier” som annoncekoncept. De er gode kulturformidlere mellem f/i og danskere. lav levealder og tradition for at tage sig af familiens ældre. er der få personaler i opholdsstuen, ved måltider etc og til samarbejde med de pårørende. Der er ikke tid til ”kaffe” eller omsorg Små plejecentre bør sammen tænkes med andre botilbud for at sikre effektiv udnyttelse af resurserne. Institutioner på social området og ældreområdet kan sagtens dele ( Brunebjerg)Der bør indføres bruttenormering på plejecentrene, afpasset plejetyngden, som på Drejershus. De matcher ikke, de ældres behov, og en ombygning vil gøre huslejen alt for høj. Hjemmesygeplejen har i forvejen høj faglighed på området, da den geografiske afstand til hospice gør mange vælge at ”dø hjemme”.Hun har har delt sin historie i Facebook-gruppen 'Glostrups (2600) Opslagstavle' i forsøget på at undgå, at andre boligejere får rottens skarpe hjørnetænder at mærke i ansigtet.Hun opfordrer folk til at være opmærksomme på åbne døre i efteråret, da den kolde årstid får rotterne til at søge ind for at få varme og føde.I Kolding vil SF arbejde for, at der årligt afsættes minimum 50 mill.