Dating denmark Hedensted dating for voksne Fredensborg

Desuden behøver det ikke være ”absolut påkrævet”, før en flytning kan komme på tale. påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp”, og at det vurderes ”omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt” at flytte borgeren.LEVs landsformand, Anni Sørensen, er stærkt bekymret over udsigten til, at nogle af frikommunerne får nemmere adgang til at flytte mennesker med eksempelvis udviklingshæmning.SKANDERBORG: Festivalledelsen Sølund Musik Festival glæder sig over, at så mange støtter op om festivalen, der hvert år trækker mange udviklingshæmmede til byen.

dating denmark Hedensted-68

Det burde være umuligt at skabe flertal for den slags i Folketinget, siger Anni Sørensen.Danske Handicaporganisationer (DH) kommer også med en betydelig skepsis i sit høringssvar på lovforslaget.Og her skal frikommunerne kunne gå endnu længere end det der åbnes for i det aktuelle lovforslag om socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie.Dette er DH stærkt kritisk over for i sit høringssvar: ”Der gives med lovforslaget ingen grænser for, hvilke service der kan tilkøbes, ligesom der fx gør med lovforslaget om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie.Det betyder, at alt i princippet kan tilkøbes, herunder helt basale ydelser som fx hjælp til madlavning og bad, og, som det fremgår af de specifikke bemærkninger, træning til at udføre hverdagsaktiviteter.

(…) Der er ingen garantier for, at den kommunale service på området ikke udhules med lovforslaget. Formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg afviste i et debatindlæg i Altinget om STU’ens fremtid, at KL vil forringe uddannelsesmulighederne for unge med udviklingshæmning og andre med handicap.Tirsdag var der førstebehandling af to lovforslag i Folketinget.Det ene handlede om ændringen af serviceloven – det andet om åbning for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie.Og forsøgskommunerne skal ikke længere spørge en uvildig statslig tilsynsmyndighed inden flytningen gennemføres.LEVs landsformand opfordrer Folketingets partier til at sætte en stopper for forsøget, der vil krænke grundlæggende rettigheder og gøre sårbare mennesker til ludobrikker.Det er fantastisk at være på Sølundfestival – og på de mange andre festivaler, som sommeren byder på.