Danske datingsider Nyborg

Baggrunden er, at der findes flere skoler indenfor intelligensforskning.

En skole taler om, at man kan være intelligent på mange forskellige måder.

Lektor Erik Lykke Mortensen fra Københavns Universitet, mener ikke, at man kan bruge en IQ test, der er udviklet i et vestligt land til at bestemme intelligensen hos mennesker i eksempelvis Afrika.

danske datingsider Nyborg-36

»Hvis Nyborg har ret, hvorfor klarer de sig så godt i uddannelsessystemet,« spørger professoren.Helmuth Nyborg svar er, at der er velbegavede indvandrere »blandt de mange«.En anden taler om, at intelligens er evnen til at håndtere kompleksitet, at intelligens kan måles med en IQ test, og at intelligens i høj grad er arveligt. Ifølge Albert Gjedde, leder af Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet, var den opfattelse af intelligens, som Helmuth Nyborg præsenterer, fremherskende for 50-100 år siden. i neurostereologi Bente Pakkenberg, siger, at det er korrekt, at mennesker scorer forskelligt i IQ test, afhængigt af hvor i verden de er født og opvokset. Hvis du er opvokset på den anatolske højslette i Tyrkiet, har gået meget lidt i skole, og det meste af din familie er analfabeter, vil du forventeligt score lavere i en IQ test, end hvis du er vokset op i Hellerup.»I dag er de fleste enige om, at intelligens er en fleksibel størrelse, som i høj grad afhænger af din opvækst og ikke kun af arv,« siger Albert Gjedde. Men det viser ikke, at du nødvendigvis er mindre intelligent, blot at du ikke har de samme forudsætninger for at udvikle dine intelligensressourcer,« siger Bente Pakkenberg.Han henviser til undersøgelser, der viser, at danskere i gennemsnit opnår 98 point i IQ test, mens mennesker i afrikanske lande syd for Sahara får 70 point, og indbyggere Mellemøsten scorer 86 point.

Derfor vil befolkningen i Danmark i takt med indvandringen få en lavere intelligenskvotient, siger Nyborg.

Nyborg er i dag gået på pension, og anledningen til at han igen blander sig i debatten om intelligens, er det svenske valg.

Nyborg advarer mod, at Danmark inviterer så mange indvandrere indenfor, som man har gjort i Sverige.

»Omvendt vil indvandrere fra eksempelvis Kina gøre Danmark klogere, da de scorer højere i IQ test end os,« siger han.

Nyborgs ræsonnement møder dog modstand fra flere andre eksperter på feltet.

Tidligere professor i udviklingspsykologi, Helmuth Nyborg, fremfører, at indvandreres lavere IQ truer det danske demokrati.